Service management

Digitalisering och transformation är ord på varje företagslednings agenda. Men för att realisera nya idéer och tankesätt behövs även strategi, innovationer, affärsutveckling och förändringsledning. Det är här Sigma kommer in i bilden.

äkta förändringskraft

Varför är det som det är? När det kan vara som det borde? Svaret ligger i att vardagen håller oss sysselsatta med det vi måste … snarare än det vi ska. Målen är ofta så uppdelade att vi inte ser helheten. Sigma är experter på att förstå, beskriva och jobba med perspektiven och samtidigt slipa på detaljerna.

Genom samsyn, engagemang och ett rejält mått av erfarenhet transformerar vi verksamheter utan att förlora fokus på det som genererar affärer idag. Där ligger hemligheten. Tillsammans med våra kunder skapar vi förutsättningar för framtidens affär samtidigt som dagens fortsätter att snurra.

För oss handlar det om att skapa tjänster och lösningar som din kund vill använda, är effektiva och som tillfredsställer faktiska behov.

Så här ser vi på Service management

I en värld med allt ökande osäkerhet fungerar inte traditionella metoder lika bra längre. Metoder som ofta baseras på förutsägelser. Idag är det svårt att nå framgång genom att göra som vi alltid har gjort … analysera tidigare händelser och försöka projicera dessa på ett framtida scenario.

Genom att arbeta designdrivet för att lösa dagens och morgondagens problem använder vi Service design och Design thinking som problemlösningsmetoder. Användarcentrerat, drivet av möjligheter, fokuserar vi på att lyfta och utvärdera hypoteser och alternativ. Allt i iterativ kontext. Vi ställer frågor som: Hur skulle detta fungera om allt var möjligt? Ett befriande perspektiv som genererar idéer som belyser utmaningar i nytt ljus, och skapar nya lösningar.

Så här går det till

Tillsammans med våra kunder – och våra kunders kunder – arbetar vi fram fungerande beteende- och behovskedjor, formulerar hypoteser för attraktiva lösningar och svar på faktiska kundbehov. Vårt designdrivna arbetssätt skalar på ett naturligt sätt bort det överflödiga och fokuserar på upplevelser och tjänster som kunderna vill använda. I en iterativ kontext arbetar vi med prototyper som hjälper oss att lyfta blicken från det dagliga, fokusera på det viktiga och verifiera våra hypoteser. Med ett service design-perspektiv på uppdragen når vi effektsäkrade resultat på kortare tid än med mer traditionella arbetssätt.

circle-image.jpg

Vill du veta mer om Service management?

Beata Ferenc
beata.ferenc@sigma.se
070-413 70 03