Sigma utser Petra Holmbäck till chef för ny Business Area i Jönköping, Skövde och Linköping

Sigma IT Consulting är på frammarsch och för att nyttja den geografiska närheten och regionens krafter på ett effektivare sätt har en ny Business Area bildats. Business Arean består av tre affärsenheter; Jönköping, Skövde och Linköping. Nytillsatt Business Area Manager är Petra Holmbäck, som tidigare varit Business Manager i Jönköping.

– Vår Business Area har en otrolig potential. Vi har haft en stark och lönsam tillväxt under hela första halvåret, och jag ser fram emot att fortsätta den strategiska utvecklingen tillsammans med våra kunder, medarbetare och partners, säger Petra Holmbäck.

Regionen har många företag och en spännande mix av både stora och medelstora företag. Digitaliseringen innebär att IT är en integrerad del av företagens verksamhet och behoven av IT- kompetens fortsätter öka.

– Våra kontor har lite olika profiler med olika kompetensinriktningar. Under gemensam flagg kan vi erbjuda våra kunder kompetens med både djup och bredd i deras digitala transformation, poängterar Petra Holmbäck

Sigma IT Consulting fortsätter expansionen i regionen. I dagsläget har de tre kontoren ca 45 konsulter och växer kontinuerligt. Vid slutet på året är planen att enheten ska ha ökat till 65 anställda.

För mer information:

Petra Holmbäck, Business Area Manager, Sigma IT Consulting
Petra.holmback@sigma.se
+46 702 659382

Beatrice Silow, VP Communication & Culture, Sigma IT Consulting
Beatrice.silow@sigma.se
+46 703 791506