SIGMA SÄTTER FOKUS PÅ LEDARSKAP I DIGITAL FÖRÄNDRING

Den digitala revolutionen ritar om kartan. I bransch efter bransch sker stora förändringar när nya affärsmodeller och ny teknik vinner mark. Det skapar fantastiska möjligheter för organisationer och företag. Det leder till nya arbetssätt och öppnar upp för ett nytt ledarskap!

Och det är just ledarskap i digital förändring som är temat för Sigmas nästa inspirationsdag, som arrangeras i både Malmö och Göteborg. Talare med passion för ledarskap, i en tid som präglas av snabba digitala förändringar, delar generöst med sig av sina erfarenheter. De beskriver också de möjligheter som digitaliseringen skapar samt de eventuella fallgropar som finns och hur man undviker dem.

Sigmas inspirationsdag med fokus på ledarskap i digital förändring hålls i både Malmö och Göteborg.

MALMÖ Dockplatsen 1
25 april, kl 14-17

Keynote speakers:
Mikael Ydholm – Communication & Innovation Strategist, IKEA
Wing Tang – Digital Innovation, IKEA
Niklas Huss – Innovationschef, Länsförsäkringar AB

GÖTEBORG Lindholmen Science Park
27 april, kl 8-12

Keynote speakers:
Pia Anderberg – VP Executive People & Innovation, Axel Johnson
Linneá Lindau – VD, Chalmers Ventures
Sofia Granath – Director Strategy and Product Management, WirelessCar

Dessutom medverkar flera spännande breakout speakers från andra framstående företag inom svenskt näringsliv.

Läs mer om Sigmas inspirationsdagar här:
MALMÖ / http://www.sigmaitc.se/inspirationsdagen-malmo-180425
GÖTEBORG / http://www.sigmaitc.se/inspirationsdagen_gbg_180427

För mer information

Beatrice Silow
Kommunikations- och kulturchef, Sigma IT Consulting
beatrice.silow@sigma.se
+46 703 79 1506