SIGMA OCH WE & SPORTS I SAMARBETE FÖR MENTAL HÄLSA BLAND IDROTTANDE UNGDOMAR

We & Sports arbetar för att förändra idrottsklimatet i Sverige. Organisationen är resultatet av en pappas kamp för sin dotter. Syftet är att arbeta förbyggande med psykisk hälsa hos idrottande ungdomar. Nu lanseras webbplatsen weandsports.se som är Sveriges första samlingsplats för mental hälsa och har utvecklats tillsammans med kommunikationsbyrån Maverick by Sigma.

– Att få vara delaktig och bidra till att ett så här viktigt projekt blir verklighet känns mycket betydelsefullt. Alla inom Maverick som arbetat med projektet är otroligt stolta och delar We & Sports värderingar kring vikten av att arbeta förebyggande med idrottande ungdomars psykiska hälsa, säger Henrik Askervi, Business Area Manager på Maverick.

– Tack vare Mavericks digitala kunskap om den plattform vi valt har de kunnat guida och utbilda oss på ett bra sätt. Tidigt i processen framgick vilka tekniska beslut vi behövde fatta, vilket gjorde att vi snabbt kunde komma framåt i projektet. Det kreativa och kommunikativa arbetet har varit en spännande och rolig resa tillsammans med dessa idérika och kunniga kreatörer. De förstod snabbt vår värdegrund och vad vi ville åstadkomma, och har verkligen lyckats skapa den känsla vi önskade förmedla, säger Paula Lembke, som är verksamhetsledare på We & Sports, och hon får medhåll av organisationens initiativtagare Ante Andersson.

Både Maverick och We & Sports ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

– Maverick är en byrå med bred kompetens, både tekniskt och kreativt. Då de nu har erfarenhet av oss, vårt varumärke och värdegrunder ser vi att ett eventuellt fortsatt samarbete innebär fördelar under vår tillväxtfas, avslutar Paula Lembke.

Om We & Sports

We & Sports vill förbättra den mentala hälsan bland idrottande barn, ungdomar och elitsatsande unga vuxna. Med stöd i evidensbaserad forskning och målgruppens erfarenheter vill man öka kännedomen om mental hälsa, stärka kunskapen om preventiva åtgärder och utveckla fungerande arbetsmetoder som förhindrar psykiska funktionsnedsättningar och stärker individens självkänsla. http://www.weandsports.se

Om Maverick by Sigma

Maverick är Sigma IT Consultings digitala kommunikationsbyrå och specialister på att lösa kundernas kommunikationsbehov genom digitala strategier och att skapa digitala lösningar med kreativ höjd. Mavericks huvudområden är: Digital Strategy, Change & Learning, Web & Portals och Unified Commerce.

För mer information:

Henrik Askervi
Business Area Manager, Maverick by Sigma
henrik.askervi@sigma.se
+46 706 89 42 99

Paula Lembke
Verksamhetsledare, We and Sports
paula@weandsports.se
+46 709 92 4382

Beatrice Silow
Kommunikations- och kulturchef, Sigma IT Consulting
beatrice.silow@sigma.se
+46 703 79 1506