SIGMA I HELSINGBORG STARTAR NÄTVERK FÖR KVINNOR INOM IT OCH TEKNIK

Äntligen är det dags att starta ett nätverk för kvinnor inom IT och teknik även i Helsingborg. Sigma Smart Women Society består av över 2000 kvinnor och finns redan i Göteborg, Stockholm, Örebro, Karlskrona och Malmö, och nu är det alltså Helsingborgs tur. Den 25 oktober från kl. 17 träffas nätverket på Sigmas kontor, Järnvägsgatan 55 i Helsingborg.

På premiärkvällen kommer två mycket inspirerande talare att berätta om sina erfarenheter, framgångar och utmaningar:

Sophia Järnåsen, försäljnings- och marknadsansvarig på Elite Hotels i Helsingborg, berättar om sitt sökande efter äventyr och prestationer som ledde henne bland annat till Australien och arbete som cowboy för att sedan söka sig till den snabbväxande IT-branschen i Sverige. Sophia kommer att dela med sig av sina egna erfarenheter hur man lyckas skapa vanor och en sund attityd och hur hon lärt sig leda sig själv på ett hållbart sätt.

Annette Melander Berg, näringslivsdirektör i Helsingborgs stad, berättar om erfarenheter och lärdomar i arbetet med allt från stora organisationer till startups, framgångsfaktorer och fällor. Hon kommer att prata om hur hon har nytta av dessa erfarenheter i sin yrkesroll.

Här finns mer information om talarna och träffen https://www.sigmaitc.se/ssws-helsingborg-181025

Eventet avslutas med mingel, en bit mat och något gott att dricka.

På LinkedIn, www.linkedin.com/groups/3920427 finns mer information om SSWS!

SIGMA SMART WOMEN SOCIETY är ett nätverk för kvinnor inom IT och teknik som träffas regelbundet för att inspireras, utvecklas och skratta ihop. Nätverket vill stärka gemenskapen och ge möjlighet att knyta kontakter. SMART är Sigmas nätverkskoncept.

För mer information, vänligen kontakta

Jenny Maxéus
Senior Projektledare, Sigma IT Consulting
jenny.maxeus@sigma.se
+46 702 96 3051

Beatrice Silow
Kommunikations- och kulturchef, Sigma IT Consulting
beatrice.silow@sigma.se
+46 703 79 1506