CERTIFIERINGAR SOM GARANT

Vi är mycket stolta över att vara ett miljö-, kvalitets- och säkerhetscertifierat företag. Det innebär att vi har ett inarbetat kvalitetsledningssystem, som säkrar vår leveranskvalitet, att vi arbetar enligt vår miljöpolicy, som är anpassade efter vår verksamhet och dess miljöaspekter, och en säkerhetspolicy som garanterar utbildning för alla anställda i IT-säkerhet. Det innebär att vi även kan erbjuda samarbete för att utveckla kvalitets-, miljö- och säkerhetsarbetet i företag och organisationer.

KVALITET

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015. Det innebär att vi är ett kvalitetscertifierat företag med ett inarbetat kvalitetsledningssystem som säkrar vår leveranskvalitet.

Engagemanget i våra kunders verksamhet och förmågan att förstå olika behov har bidragit till framgång för både oss och våra kunder. Det visar våra kundundersökningar och även uppföljningar av kunduppdrag. Våra konsulters engagemang i och kunskap om kunden uppskattas och vi har också belönats för detta vid externa utvärderingar under årens lopp.

På Sigma har vi identifierat projektkompetens som en framgångsfaktor för kvalitet oavsett leveransform och vår prioritering av området har medfört att vi deltar i nationell och internationell standardisering inom Projekt, Portfölj och Program. Det är ett långsiktigt arbete inom SIS och ISO. Syftet med standardisering är att underlätta för kommunikation inom och mellan organisationer och projekt.

MILJÖ

Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015. Det innebär att vi är ett miljöcertifierat företag med en miljöpolicy och ett miljöförbättringsarbete som är anpassade efter vår verksamhet och dess miljöaspekter.

Vi arbetar för att hjälpa svenskt näringsliv att bli mer effektiva och mindre miljöpåverkande, med IT och verksamhetsstyrning som instrument.

Kvalitets- och miljöcertifikat


Microsoft Gold Partner


Microsoft Partner of the Year

https://www.inriver.com/

Inriver partner of the year


Universum raketklättare


Nordens bästa intranät


Swedish learning awards


Årets byrå