Digitalisering på riktigt

Tid och Plats: Sigma, Lindholmspiren 9, Göteborg den 29 november kl 07.45

Följ med oss på en resa från prototyp till automatiserad tjänst på tre seminarier. Vi visar praktiskt hur du går från idé till färdigt resultat. Allt du behöver göra är att anmäla dig till vår seminarieserie.

Sigma och Barium bjuder in till en spännande seminarieserie där vi använder oss av tjänstedesign för att snabbt gå från behov till färdig tjänst. Vi kommer dela upp arbetet i tre seminariedelar där den första handlar om hur man praktiskt går tillväga med sitt prototyparbete. Det andra tillfället ägnas åt att realisera prototypen och under det tredje och sista tillfället skalar vi upp vår tjänst.

Samtidigt som vi avmystifierar digitaliseringens utmaningar får du praktiskt tillämpbara metoder och verktyg som du kan applicera direkt i din verksamhet. Det är dags att gå från ord till handling. Världen har inte råd att vänta längre.

Seminariet vänder sig till personer som arbetar med verksamhetsutveckling, verksamhetschefer och -ledare som står inför alla de utmaningar vi har talat om under en längre tid. Ni andra är naturligtvis också välkomna!

Vårt löfte till er – alla kommer att ta med sig värdefulla erfarenheter hem.

Agenda

07.45-08.15 Frukost och introduktion

08.15-09.15 Prototype workshop och föreläsning av Michael Wide från Sigma.

09.15-09.45 Vi finns tillgängliga för frågor, och ni kan få tillgång till ett kostnadsfritt testkonto på Barium Live som ger er full access under 30 dagar för att testa egna experiment.

Anmälan